Shipping policy

การจัดส่งตามที่อยู่:

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ภายใน 1-3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด - ภายใน 2-4 วันทำการ

ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ทำให้คำสั่งซื้อสำหรับแบรนด์อาจจะล่าช้าออกไป

 

หมายเหตุ:

  • ในช่วงวันหยุดราชการ การจัดส่งอาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
  • การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ


ราคาค่าจัดส่ง:

SKIN SYRUP มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหากยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป หากยอดสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 1000 บาท คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่ม 70 บาท


การเปลี่ยนแปลงที่อยู่:

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หากทำรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้ก่อนที่จะ ทำรายการสั่งซื้อ โดยสามารถเลือก “ที่อยู่การจัดส่ง” ในหน้า “ยืนยันคำสั่งซื้อ”


การส่งสินค้าไปต่างประเทศ:

สำหรับการส่งสินค้าไปต่างประเทศ กรุณาติดต่อเราทาง email: sale@skinsyrup.co หรือ Call center 02-742-4685