Refund policy

การเปลี่ยนและคืนผลิตภัณฑ์:

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ  กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับสินค้าในครั้งนั้นกับทางเจ้าหน้าที่ที่นำส่ง และโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-742-4685

ในกรณีที่คุณต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแจ้งเข้ามาที่ ลูกค้าสัมพันธ์ 02-742-4685 เพื่อนัดหมายรับคืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้าให้กับคุณต่อไป

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน  ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์จากคุณเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา 14 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับสินค้า

**หมายเหตุ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้ ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง Skinsyrup.co เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อที่ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นสมควร

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ หากมีสิ่งใดที่ทำให้คุณไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ Skinsyrup.co เรายินดีที่จะรับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการการเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 :  แจ้งความประสงค์ในการขอคืนผลิตภัณฑ์
กรุณาแจ้งการคืนผลิตภัณฑ์ให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่  02-742-4685 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. -17.00 น.) พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลารับของคืนจากคุณ 

ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคืนผลิตภัณฑ์
เมื่อเราได้รับคืนผลิตภัณฑ์จากคุณกลับเข้ามาที่คลังผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้คุณ "กรุณาห่อผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง"

ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการคืนเงิน
การดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน จะใช้เวลา 14 วันทำการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเงินสด ทางเราจะออกเช็คในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา   


ในกรณีที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย" เราจะดำเนินการขอคืนผลิตภัณฑ์ให้คุณโดยเร็วที่สุด"

**หมายเหตุ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้/ ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้ นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง Skinsyrup.co เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อที่ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร


ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย:

เมื่อได้รับพัสดุ กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โปรดทราบว่าการบุบฉีกขาดที่เกิดจากการขนส่งเป็นเรื่องปกติถ้าหากผลิตภัณฑ์ภายในได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเราทันทีที่   02-742-4685

กรุณาระบุหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมกับที่อยู่อีเมลและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาส่งกล่องพัสดุพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพที่คุณได้รับกลับมายังเราเพื่อการตรวจสอบกับผู้ขนส่งต่อไป