Tea tree oil

มีประสิทธิภาพช่วยรักษาแผลสด ลดอาการอักเสบของผิว ร่วมกับน้ำมันธรรมชาติที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ