พืชตระกูลสน | Larix Europaea Wood

พืชตระกูลสน กระตุ้นรากผมให้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ ช่วยให้เส้นผมที่เกิดใหม่แข็งแรง และยังมีคุณสมบัตืในการยับยั้งแบททีเรีย และสามารถสกัดเป็นยาเพื่อใช้รักษาอาการอักเสบ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้