ไส้เทียนฝั้นจากฝ้ายแท้

ไส้เทียนฝั้นจากฝ้ายแท้ ปราศจากสารเคมีและตะกั่ว