น้ำมันเมล็ดองุ่น | Grape seed oil

ป้องกันความร้อนและมลภาวะจากสภาพแวดล้อมภายนอก และช่วยให้เส้นผมมีความนุ่มลื่น หมดปัญหาผมชี้ฟูแตกแห้ง